baner b2b

Płatności

Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

VAPETECHPOLAND – THE BEST VAPE SHOP (B2B)

PŁATNOŚCI

  1. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych polskich wraz z informacją czy podana cena jest ceną brutto czy netto. Ceny nie obejmują̨ kosztów Dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży oraz z wybranego przez Kupującego sposobu płatności.
  2. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą̨ dotyczyć również̇ Towarów dodanych przez Kupującego do koszyka – do chwili dokonania przez Kupującego wyboru opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równoznacznej. 
  3. Kupujący może wybrać następujący formy płatności za zamówione Towary:
  4. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu smrodków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
  5. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia),
  6. kredyt kupiecki – przelew bankowy odroczony o kolejno 7, 10 lub 14 dni, zgodnie z przyjętym terminem wybranym w trakcie tworzenia Zamówienia.  
  7. Kupujący dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia. Łączna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.
  8. Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę̨ na stronie Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
  9. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT (dokument potwierdzający sprzedaż̇ Towaru), które Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę̨ do wystawienia faktury bez podpisu Klupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę̨ o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
  10. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności zgodnie, Sprzedawca wyznaczy mu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.